Cách cải tạo mộ và 3 điều tốt không nên sửa

04/08/2016 05:46:CH 0 bình luận

Cải Tạo Mộ Như Thế Nào ?

Táng Kinh nói : Phàm mộ có 5 điều không tốt thì nên cải tạo nhanh. Đó là:

1. Trũng thấp vô cớ tự hãm, trũng mà cỏ cây khô héo , mộ vô cớ nứt nẻ, bát hương vô cớ vỡ hoặc nứt. Tất nên nhanh sửa mộ (Rất Không Tốt ) .

2. Trong nhà có nam nữ hay gây điều tiếng dâm loạn (Tức phạm Đào Hoa) .Tất nên nhanh sửa mộ (Rất Không Tốt ) .

3. Trai gái ngỗ nghịch hoặc con cháu phản loạn, ăn phải đồ độc , điên cuồng ( Phạm bệnh tinh thần ) , kiếp hại , hình trường . Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ) .

4. Nhân khẩu bất an , sự nghiệp thất bại , gia sản hao hụt , quan tư không ngừng , Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ) .

5. Mộ táng tại bát diệu sát , thủy khẩu chảy từ hoàng tuyền thủy ( Tạo thành ma quỷ ). Tất nên nhanh sửa mộ ( Rất dữ ) .
Như có 5 dấu hiệu đó tất nên nhanh sửa mộ .

Phàm Sửa Mộ Có 3 Điều Tốt Không Nên Sửa :

1.Mở mộ thấy rùa sống , rắn ở đó là nơi có sinh khí ( Đại cát lợi ) .

2.Trong đất có suối nước ấm áp , màu như sữa hoặc như sương mù ( Đại Cát Lợi ) .

3.Dây tơ hồng bám xung quanh quan tài là có sinh khí đại quý .
Có 3 điều đó là tốt . Nếu sửa tất phải tai họa từ tốt chuyển sang xấu .