cây hương đẹp

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Đá mỹ nghệ thiên sơn

19.999.000₫

cây hương đẹp ( cây hương thờ ban công, miếu thờ ban công, cây hương đá ngoài trời ...

cây hương đẹp ( cây hương thờ ban công, miếu thờ ban công, cây hương đá ngoài trời)có 2 loại. Loại cây hương đá lập trên sân thượng là thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên tức bà Cửu Thiên Huyền Nữ - Bà mẹ linh thiêng của bàu trời - độ mạng chúng sinh, cứu nhân độ thế. 
Loại cây hương thờ lập trước cửa thờ thổ công thần đất, cũng có thể đất có vong gì đó người ta lập thờ riêng. Cả hai loại cây hương đều tùy tâm, không bắt buộc