Phong thủy Âm phần

04/08/2016 05:46:CH 0 bình luận

  Phong thủy Âm phần đề cập các vấn đề phong thủy cho phần âm như Lăng tẩm, mồ mả… điều chỉnh làm sao cho hài cốt của các bậc tiền nhân thu được khí tốt, kết thành Địa thai, rồi khí ấy theo huyết thống của dòng họ (bây giờ khoa học gọi là hệ gien) mà tìm về với con cháu giáng Phúc cho dòng họ đó.

 

     Phong thủy âm phần giải quyết phần Phúc, còn Phong thủy Dương cơ giải quyết phần Lộc cho nhân sinh.

 

     Cũng là lẽ tự nhiên, có Phúc rồi mới sinh ra Lộc được. Tổ tiên ông cha sinh ra Ta cùng với các anh chị em, vậy tổ tiên là Phúc, là gốc của môt cây, cây đó sẽ sinh ra cành lá hoa quả, và cành lá hoa quả ấy là Ta và các anh chị em, vậy Ta và các anh chị em là Lộc. Cho nên Lộc là của riêng từng nhà mà Phúc lại là của chung cả họ. Muốn Lộc nhiều cành tốt thì gốc phải vững chắc sâu bền, cây phải khỏe mạnh, đó là lẽ thường ai cũng hiểu nhưng mà khi nói đến âm phần mồ mả thì nhiều người vẫn lơ mơ không hiểu, mà có hiểu thì cũng rất phiến diện, ví dụ một người cháu muốn làm tốt cho mộ ông nội, nhưng ông chú ruột thì không chịu, lý do: tao thấy cũng tạm yên ổn rồi, không động được đến đấy đâu. Thế là không cho làm. Thực ra ông chú ấy chỉ sợ nếu giả may thằng cháu ruột kia mà tìm được Thầy tốt đặt lại mả ông làm cho bao nhiêu Phúc của họ mình lại chảy vào nhà nó là nhà mình kém, thế thôi. Đấy là cách hiểu phiến diện do lòng ganh tị ghen ghét không muốn ai hơn mình mà ra vậy. Chuyện này thì ở nước ta nhiều lắm.

 

       Địa lý Phong thủy Âm phần ở mức cao cũng rất khó, chẳng kém gì Dương cơ. Cơ sở lý luận của nó vẫn là Kinh dịch, và cách tính toán vẫn Long mạch làm chính (nếu không có Long thì lấy Cục, gọi là Thoát Long tựu Cục), cho nên không hiểu biết Dịch ở một mức độ nhất định thì cũng không làm được Âm phần.

 

      Quan trọng nhất của Âm phần là Long và Huyệt. Nếu là Chân Long Đích Huyệt thì tự nhiên Sa, Án, Thủy phải là chân thực, đó là lẽ tự nhiên như nồi nào vào vung ấy, liên thông vận hành chặt chẽ không sai lệch sơ hở.

 

      Xưa nay sách viết về Âm phần rất nhiều, có mà hàng kho sách chính do các bậc tiên thánh về Phong thủy viết ra như Quách Phác, Dương Quân Tùng, Lại Bố Y, Lưu Bá  ôn v.v… và cũng rất nhiều người tạm làm được về Âm phần. Một lẽ do nếu làm âm phần ở trình độ trung bình khiến cho dòng họ đó yên ổn thôi thì không khó lắm nên nhiều người mới làm được, chỉ cần xét Loan đầu (chố đặt huyệt) và Long nhập thủ, tránh thủy xung sa phá tán, tránh Bát sát Hoàng tuyền, khí lực hữu tình, ấy là tốt rồi và cũng khẳng định luôn họ nhà đó sẽ tốt trong 3 năm trở đi. Một lẽ nữa làm âm phần dễ dàng hơn là núi đồi đồng ruộng có thể nhìn bằng mắt thường, thấy hướng thông thoáng, long hoàn thủy hội là đặt được tốt rồi.

 

       Phong thủy Âm phần ở cao độ hơn thì khó lắm, chẳng kém gì Dương cơ, mà có khi còn hơn, đó là mất rất nhiều thời gian để tìm được chân huyệt Đế vương quyền trùm Thiên hạ, cho nên người xưa vẫn nói rằng: “…ba năm tầm Long, mười năm điểm huyệt” là như vậy.

 

       Đấy là mới nói đến Long Huyệt, khi có được Long Huyệt tốt rồi thì tiến hành làm ra sao thì thật là một nghệ thuật cao siêu cướp công Tạo hóa vậy. Phải tính đến vận hành của 28 sao, Thất chính Tứ dư, ấy là Thiên vận. Phải tính đến Địa vận 500 năm, và phải tính đến Nhân vận (Dòng họ đó) cũng nhiều trăm năm thì mới tạm hoàn chỉnh. Muốn làm được không không thể bừa bãi cho ai cũng được mà chỉ làm được cho nhà nào có Phúc mà thôi, cho nên sách dạy Phong thủy Địa lý đầu tiên ghi lên trang nhất câu: “Tiên tích Đức, hậu tầm Long” là vậy.

 

      Muốn biết nhà nào có Phúc thì cũng là một vấn đề không dễ. Môn Phong thủy không bàn về vấn đề này một cách cụ thể chi tiết.

      Đừng có vội cho nhà ấy giàu sang phú quý là có phúc.

     Đừng có vội cho nhà ấy nông dân ruộng vườn là kém phúc.

      Vì Giầu sang phú quý kia biết đâu đã đến hồi hết lộc, chỉ vài năm sau nữa là gốc mục thân héo hoa tàn.

     Vì Nông dân chỉ chăm lo ruộng đồng kia đã mười đời tích phúc, gốc rễ đã sâu bền chỉ cần đợi thời vài năm sau thuận mùa sẽ vươn lên hùng mạnh mấy kẻ dám đương?

 

       Lẽ tự nhiên là như vậy. Cho nên từ ngàn xưa các cụ vẫn bảo nhân sinh rằng chịu khó tích đức đi.

       Nhưng thế nào là tích đức? Cũng là vấn đề không dễ hiểu. Môn phong thủy Địa lý không bàn nhiều về vấn đề này.

       

       Đừng có vội cho có tiền xây nhiều chùa chiền, làm được nhiều việc thiện tốt cho Thiên hạ  là tích được nhiều Đức.

       Đừng có vội nói chỉ có làm được vài việc nhỏ mà Đức ít.

       Ngày xưa vua Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma Tổ sư rằng: “Ta đã xây hàng vạn ngôi chùa, nuôi hàng vạn sư tăng thì có công đức gì không?” Sư tổ Đạt Ma trả lời: “Ngài chẳng có công đức gì cả”. Và sau này cả vua và Thái tử đều bị hại, vì đúng như Đat ma nói, nhà vua ấy chẳng có công đức gì cả thì làm sao trời che đất chở được?

 

       Tại sao như thế? Rất nhiều người hiểu biết việc này rồi.

       Cho nên Âm phần bậc cao là rất khó, họa may chỉ có bậc đắc đạo thành Tiên thì hiểu được mà thôi.

      Nhưng khó gì thì mời tất cả mọi người cùng chung sức lực và trí tuệ đưa ra những kiến giải đúng đắn hầu mong làm cho Phúc đức của nhân sinh tốt lên, thiên hạ thái bình vậy.

Viết bình luận